Skip to content

Reklama
Home Oferta Ochrona Środowiska
Spełniam wymagania prawne ochrony środowiska Drukuj Email

Czy moja Firma podlega przepisom ochrony środowiska?


Proponujemy Państwu najnowsze usługi polegające na weryfikacji i pomocy w dostosowaniu Państwa działalności do wymagań prawa ochrony środowiska oraz nadzorowaniu wymagań prawnych mających zastosowanie w Państwa przypadku.


Na wstępie współpracy proponujemy przeprowadzenie audytu środowiskowego przez naszych specjalistów z ochrony środowiska w celu stwierdzenia zakresu wpływu firmy na środowisko oraz określenia statusu względem prawa ochrony środowiska.
 
Na podstawie dokonanego audytu środowiskowego zidentyfikujemy wymagania prawa ochrony środowiska dotyczące działalności firmy.
Sporządzimy raport z dokonanego audytu oraz pomożemy w stworzeniu programu dostosowawczego do aktualnych wymagań prawnych oraz program nadzorowania i realizacji aktualnych i przyszłych wymagań prawnych.
Wspólnie z Państwem ustalimy zakres współpracy obejmujący:
 • częstotliwość bezpośrednich kontaktów z uwzględnieniem zmian technologicznych i inwestycyjnych
 • zakres obsługi ciągłej za pomocą zewnętrznej sieci internetowej
Na podstawie sporządzonych raportów z audytu oraz określonego  z Państwem zakresu współpracy sporządzimy zestaw dedykowanych wymagań prawnych oraz niezbędnych formularzy, które będą udostępnione za pomocą sieci internetowej.

Każdy Klient za pomocą własnego identyfikatora i hasła  będzie miał dostęp do własnego pakietu zidentyfikowanych i na bieżąco weryfikowanych wymagań prawa ochrony środowiska dotyczących tylko jego rodzaju działalności. Korzystając z dostępu do bazy danych Klient będzie mógł dokonywać zapytania do konkretnych wymagań prawnych, które zostały zidentyfikowane w stosunku do jego działalności. 

Proponowana usługa skierowana jest do wszystkich firm także dużych ze wskazaniem na małe i średnie przedsiębiorstwa w postaci:

 • warsztatów samochodowych
 • malarni
 • stolarni
 • warsztatów ślusarskich i mechanicznych
 • małych zakładów obróbki metalu
 • firm usługowych
 • firm gastronomicznych
 • warsztatów szklarskich
 • drukarni
 • gabinetów medycznych
oraz innych.

 

W ramach współpracy oferujemy pomoc w: 


 • opracowywaniu wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • opracowywaniu programów gospodarki odpadami
 • przygotowywaniu informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • prowadzeniu ewidencji odpadów (karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu)
 • opracowywaniu programów komputerowych (nakładek) do ewidencji odpadów
 • sporządzaniu raportów i sprawozdań
 • sporządzaniu rocznych sprawozdań dotyczących opłaty produktowej
 • sporządzaniu rocznych sprawozdań dotyczących wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu
 • przygotowywaniu zbiorczych zestawień danych dotyczących odpadów
 • naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów, odprowadzanie ścieków, pobór wody)
 • poszukiwaniu odbiorców odpadów
 • opracowywaniu raportów o oddziaływaniu na środowisko
 • opracowywaniu operatów wodnoprawnych
 • opracowywaniu wniosków na emisję pyłów i gazów do powietrza
 • identyfikacji wymagań prawnych dotyczących firm
 • audycie energetycznym obiektów budowlanych
W późniejszym etapie oraz w zależności od potrzeb naszych klientów będzie istniała możliwość rozszerzenia współpracy o wdrażanie nowych technologii inżynierii środowiska, optymalizacji procesów i innowacji technologicznych urządzeń służących ochronie środowiska.
 


 
Top